Історія е-Екології

Раді співпраці!

Наразі, цифрова агенція е-Екологія розробляє мобільні додатки для iOS, Android, Windows і створює сайти з авторським дизайном та інше програмне забезпечення, для чого використовує власну, запатентовану в Україні модель побудови інформаційно-комунікаційних інфраструктур за принципом цифрових екосистем ®Technology by e-Ecology та досвід і знання команди однодумців. Такий підхід дозволяє суттєво знизити витрати на проектування, розробку, тестування та підтримку наших продуктів.

Також, ми проектуємо та впроваджуємо геоінформаційні, інформаційно-комунікаційні, аналітичні цифрові продукти, які гармонічно поєднуються в повноцінні екосистеми і здатні забезпечити якісне виконання надскладних завдань.

Все це стало можливим, внаслідок розширення 09.09.19 меж діяльності е-Екології, шляхом реорганізації громадського об’єднання у цифрову агенцію, яка займається питаннями цифровізації ВСІХ сфер підприємницької діяльності, агробізнесу, економіки, публічного управління та суспільного життя.

Однак, ще 04.10.16 молода громадська організація е-Екологія, отримавши статус юридичної особи, розпочала співпрацю з компанією Google в рамках практичної реалізації проекту з цифрового перетворення регіонів України, розробляючи нові та вдосконалюючи існуючі електронні комунікаційні інструменти взаємодії між представниками органів державної влади, громадськістю та бізнесом.

Вцілому, історія е-Екології бере свій початок 09.09.14, коли науковцями та практиками з питань державного управління, ІТ та охорони довкілля було засновано «Українське громадське об`єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища е-Екологія». Основною метою якого, на той час, визначалось покращення життя громадян i екологiчноi cитуацii, шляхом налагодження ефективної та якісної комунікації між представниками органів державної влади з питань охорони навколишнього природного середовища, громадськістю та бізнесом за допомогою електронних інструментів. У роботі організації використовувався передовий досвід Канади, Сінгапуру та Естонії, зокрема — діяльність е-Екології будувалась за моделлю інформаційної взаємодії громадськості та влади C2G (Громадяни — Уряду).

Знайомтесь, наша незмінна команда!

ГРЕЧАНИЙ Антон Андрійович, координатор напрямку підтримки і техзабезпечення ІТ систем цифрової агенції е-Екологія, Front-end Developer
Спеціалізація - web-дизайн, менеджмент у сфері захисту інформації.
Антон має диплом менеджера з адміністративної діяльності за спеціальністью "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
з обмеженим доступом" Національного авіаційного університету.
Працює з технологіями Front-end: CSS3(Flexbox, Grid), HTML5, JavaScript, jQuery.
Є професіоналом у сфері збірок проектів Gulp, в роботі використовує препроцесори Sass, Less, Stylus. Здійснює cross-браузерну, cross-плтаформенну
і адаптивну верстку. Майстерно володіє графічними редакторами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, які використовує для реалізації рішень
у сфері web-дизайну.
Досвід роботи - територіальний підрозділ Пенсійного фонду України, Indigo Internet Development Group, приватний підприємець.
ЗАЙЦЕВ Юрій Юрійович, координатор напрямку розробки ІТ інструментів та інноваційних систем цифрової агенції е-Екологія, Senior Full-stack developer
Спеціалізація - програмування, розробка комп'ютерних систем, впровадження мобільних додатків
Юрій отримав диплом з відзнакою магістра комп'ютерних наук за спеціалізацією "Системи автоматики та управління" НТУУ "КПІ" імені Сікорського
і диплом магістра економіки підприємства за спеціалізацією "Економіка підприємсва" Київського національного економічного університету
ім. Вадима Гетьмана. Має сертифікати CISCO: CCNA та Microsoft: MCP (основи розробки застосунків на платформі .NET) і MCTS (розробка застосунків
на платформі ASP.NET).
Професійно працює з технологіями DB: MS SQL Server, stored procedures, etc.; Back-end: .NET/.NET core, C#/VB.NET, ASP.NET (web-forms, MVC, Web API), ADO.NET, Entity Framework, LINQ, XML; Front-end: React JS, JQUERY, JavaScript, Webpack, CSS, HTML, JSON; Mob.app.: .NET, Xamarin.Forms, C#, XAML.
Досвід роботи - ПрАТ "Укртелеком", Team leader at Ciklum
СИВАК Олексій Володимирович, партнер у кампанії цифрового перетворення Google Україна, кандидат політичних наук.
Cпеціалізація - GR, кризові комунікації і репутаційний менеджмент.
Олексій є випускником Військово-морської школи післядипломної освіти (Монтерей, Каліфорнія, США), де отримав ступінь магістра міжнародної безпеки та цивільно-військових відносин. Володіє дипломом магістра міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин
КНУ ім. Тараса Шевченка (Україна).
Є автором першої в світі дисертації, присвяченій зовнішній політиці України. Олексій отримав ступінь кандидата політичних наук
після захисту дисертації "Формування та здійснення зовнішньої політики України, 1990-1999 рр".
Досвід роботи - Рада національної безпеки і оборони України, Управління Європейських міжнародних організацій Міністерства закордонних справ, GR директор компанії CFC Consulting.
МОРОЗ Володимир Васильович, голова цифрової агенції е-Екологія, кандидат наук з державного управління
Спеціалізація - фондовий ринок, міжнародні фінанси, стале природокористування, "зелена" економіка", інвестиції.
Володимир є випускником Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя та Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, має диплом магістра права, за спеціальністю - правове регулювання економіки. Фахівець у галузі теорії та практики фінансових інвестицій, державного регулювання діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).
Доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики НАДУ при Президентові України.
Досвід роботи - Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, відділ стратегічного планування та міжнародної координації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Управління міжнародних зв’язків Національної академії державного управління при Президентові України

Що ми робимо?

 • розробляємо, модифікуємо, тестуємо та підтримуємо цифрові системи, сайти, веб-клієнти, мобільні додатки та інше програмне забезпечення на основі ®TECHNOLOGY BY E-ECOLOGY або з використанням інших сучасних технологій, засобів та інструментів;
 • укладаємо ліцензійні договори на використання програмного забезпечення, створеного на основі ®TECHNOLOGY BY E-ECOLOGY та ліцензійні договори на використання ®TECHNOLOGY BY E-ECOLOGY;
 • розробляємо, тестуємо, впроваджуємо та здійснюємо технічну підтримку програмного забезпечення для об’єднаних територіальних громад (ОТГ) і органів місцевого самоврядування (ОМС), яке забезпечує можливості для вирішення нагальних проблем, що виникають на підвідомчій території, та взаємодіяти з органами державної влади, органами державного нагляду (контролю), правоохоронними органами в цифровому форматі, для оперативного обміну необхідною інформацією та симулювання процесу вирішення актуальних проблем відповідно до компетенції;
 • проектуємо, створюємо дослідні зразки, розробляємо, тестуємо, впроваджуємо та випускаємо у широкий обіг електронні пристрої визначення якості довкілля, інші пристрої, засоби та обладнання, робота яких спрямована на підвищення якості життя людини (електронні пристрої HealthEcoWatch, тощо);
 • проектуємо, створюємо, розробляємо UI/UX дизайн, надаємо експертизу щодо існуючих рішень у сфері UI/UX дизайну з метою їх вдосконалення;
 • організовуємо та проводимо хакатони, навчальні та практичні заходи з питань ІТ, цифровізації, діджиталізації;
 • здійснюємо розробку технічних завдань для створення, вдосконалення та модифікації геоінформаційних, комунікаційних веб-систем, мобільних додатків та іншого програмного забезпечення;
 • розробляємо і впроваджуємо програмне забезпечення енергетичного моніторингу та інформаційно-комунікаційні інфраструктури у сфері зеленої та відновлювальної енергетики, розробляємо та впроваджуємо пов’язане з ними програмне забезпечення і мобільні додатки;
 • здійснюємо розробку концепцій, методологій, розробку та випуск інформаційно-популяризаційних матеріалів, методичних рекомендацій;
 • консультуємо з питань впровадження, забезпечення функціонування, розробки та експлуатації електронних, цифрових систем та з інших технічних питань, надаємо експертні висновки щодо аналізу технічних особливостей електронних, цифрових систем;
 • сприяємо працевлаштуванню молодих спеціалістів у сфері ІТ, реалізуємо пов'язані з цим проекти;
 • допомагаємо державі та бізнесу опанувати сучасні ІКТ технології та сприяємо цифровізації всіх сфер суспільного життя.
Є цікаві грантові пропозиції? Ми завжди готові їх розглянути!
закрити X
закрити X